webinar register page

Vertiseit Investerarpresentation - Bokslutskommuniké 2020
Johan Lind, VD, och Jonas Lagerqvist, CFO, presenterar Vertiseits bokslutskommuniké för helåret 2020.

Presentationen sker via Zoom Webinar. I anslutning till presentationen finns möjlighet att ställa frågor.

Väl mött!
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jonas Lagerqvist.